top of page

מאגר הידע

  • תמונת הסופר/תרפאל אוחנה עו"ד ומגשר מוסמך

נקודות זיכוי והטבות נוספות להורים גרושים

עודכן: 12 ביוני 2023

נקודת זיכוי והטבות להורים גרושים


הורה עצמאי

הורה עצמאי (בעבר המושג היה: "משפחה חד הורית") מוגדר כתושב ישראל אשר בהחזקתו ילד מתחת לגיל 18 המצא עמו, ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

  • ההורה אינו נשוי (כלומר רווק, אלמן או גרוש) ואין לו בן זוג ידוע בציבור.

  • הוא עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה, ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.

  • ההורה נשוי, אין לו בן זוג ידוע בציבור ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

  • הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות, פתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות

  • היא אישה עגונה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי (כלומר אישה נשואה שבן זוגה נעלם מזה שנתיים, או שהוא נמצא בחו"ל, שלא בהסכמתה, מזה שנתיים, מבלי לשלם לה מזונות).

  • היא אישה החיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) 90 ימים לפחות מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הרווחה אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.

ראו סעיף 1 חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992 (לקריאת החוק לחצו פה: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/293_001.htm#Seif0)

הזכויות להורה עצמאי

משפחה שבראשה הורה עצמאי זכאית להטבות וסיוע בלימודים, תעסוקה, מימון מעונות ועוד.

הסיוע ניתן לאחר בדיקה של המצב הכלכלי ולמספר הילדים עד גיל שנמצאים בחזקת ההורה.

נקודות זיכוי להורים גרושים

אם גרושה- זכאית לנקודת זיכוי נוספת עבור היותה "הורה עצמאי" ועוד נקודת זיכוי אחת עבור כל ילד. על האם לציין זאת בטופס 101 אשר ממלא העובד כל שנה במקום העבודה. טופס 101.

צריך לדעת כי אם ההורה העצמאי אינו עובד או לחלופין אינו מגיע לסף ההכנה על מנת לקבל את כל נקודות הזיכוי הנקודות האלה יבוזבזו לחינם. במקרים אלו צריך ההורה העצמאי להעביר אותם לבן זוגו שיכול לנצל אותם. (ערכה של נקודת זיכוי נכון לשנת 2022 הוא 223 ₪ לחודש ו- 2,676 לשנה).

אפשר לחשב את גובה נקודות הזיכוי באתר של מס הכנסה באמצעות הסימולטור: סימולטור חישוב נקודות זיכוי.

בעיה נוספת שקיימת היום זה העדר ההפרדה שבין קצבת הילדים לבין נקודות הזיכוי. המדינה לא עושה את ההפרדה בין שני הדברים וההורה אשר מקבל את קצבת הילדים הוא זה שיקבל גם את נקודות הזיכוי.

לכן, אם רוצים להעביר את נקודות הזיכוי להורה השני יש לדאוג תחילה להעביר לבן הזוג את הקצבה אך מדובר בעניין מסובך בעל השלכות רבות.

נקודת זיכוי כאשר אין תשלום מזונות.

כיום, ישנם זוגות רבים שאחרי הגירושין האב לא משלם מזונות (בין מכוח משמורת משותפת ובין מכוח פסק דין) במצב כזה האב יאבד את זכותו לקבל נקודת זיכוי בגין תשלום מזונות.

מה שבדרך כלל עושים על מנת לא לאבד את נקודות הזיכוי זה לשלם או לקבוע סכום סימלי מינימאלי כך שניתן יהיה לסמן בטופס 101 על תשלום רכיב מזונות:


סעיף 101 לטופס 101

סעיף 10- לטופס 101.


נקודות זיכוי במשמורת משותפת:

ב- בגץ 7455/13 ‏עמותת הורות משותפת = טובת הילד נ' רשות המסים בישראל (פורסם בנבו 07.06.2015) נדונה השאלה האם "נקודות זיכוי ממס הכנסה הניתנות בגין ילדים קטינים צריכות להתחלק באופן שווה בין הורים שחולקים משמורת משותפת על אותם ילדים." (מצ"ב פסק הדין: בגץ 7455/13)

בג"צ דחה את העתירה על הסף, בשל היותה עתירה מוקדמת, הוחלט על דעת היועץ המשפטי לממשלה להקפיא את מדיניות פיצול נקודות הזיכוי בין הורים במשמרות משותפת נוכח ההבנה כי סוגייה זו נוגעת בליבת ההסדרה של דיני המשפחה, והחשש כי למדינות זו עלולות להיות השלכות על קביעת של הסדרי משמורת בהליכי גירושין שלא מתוך שיקולים רלוונטיים לדיני המשפחה וטובת הילד. עוד צוין כי ראוי שסוגייה זו תוכרע על ידי המחוקק, שהקים שתי ועדות ציבוריות שעל בסיס המלצותיהם החל לקדם חקיקה בנושא (הצעת חוק הורים ולידיהם, התשע"ה – 2014, ה"ח הממשלה 03) ראו הצעת חוק פה: הצעת חוק הורים וילדיהם

נכון למועד זה הצעת החוק טרם קודמה והמצב נשאר כפי שהיה ראו חוזר מנכ"ל 2/2014 כאן: חוזר מנכ"ל בנושא נקודות הזיכוי.


ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) להורה עצמאי

כל עובד זכאי- כל שנה לזקוף 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי מחלתו בגין מחלת ילדו שמתחת לגיל 16.

ראו סעיף 1(ב) לחוק דמי מחלה : חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

1.עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:

(ב)הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא ההורה העצמאי של הילד – עד 16 ימים בשנה;

הורה עצמאי רשאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו עד 8 ימי היעדרות נוספים בגין מחלת הילד, וסה"כ עד 16 ימים בשנה.

שימו לב- ימי המחלה אינם מוכפלים ביחס לכמות הילד!לכן, הורה עם 3 ילדים אינו זכאי למספר כפול של ימי מחלה.

הוצאות דיור

· ארנונה

הורה עצמאי עשוי לקבל זכאות בהנחה לארנונה בשיעור של עד 20% כאשר גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית למידע נוסף לחצו פה: הנחה בארנונה- משרד הפנים

על ההורה העצמאי לפנות לאגף לגביית ארנונה במקום מגוריו ולמלא טופס בקשה להנחה בארנונה.

· חשמל

הורה עצמאי זכאי לתשלום מופחת בחשבון החשמל

יש לעיין באתר של חברת החשמל לבירור הזכאות פה: זכאות לתשלום מופחת בחשבון החשמל - חברת החשמל

· סיוע בשכר דירה

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע בשכר למשפחות שבראשן הורה עצמאי.


מי זכאי?

1. הילדים עד גיל 21 הנמצאים בחזקתו של ההורה

2. למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה.

למרות זאת, משפחה חד הורית יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.

3. למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה.

4. למרות זאת, משפחה חד הורית יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.

תהליך מימוש הזכאות

להליך הזכאות יש למלא את הטפסים הרלוונטיים בהתאם להנחיות משרד השיכון: (בקשה לקבלת סיוע בתשלום שכר דירה למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות))

מענק לימודים

משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאים למענק לימודים עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 6-18 במהלך שנת הלימודים.

· סכום המענק עבור שנת לימודים המתחילה בספטמבר- 1,046 ₪ (לפירוט ראו באתר לביטוח לאומי: מענק לימודים)

· המענק מועבר ישירות לחשבון הבנק בו מתקבלים תשלומי קצבאות הילדים.

· הורים גרושים נדרשים להגיש את הבקשה רק בפעם הראשונה.

· הבקשה תוגש תוך 18 חודש ממועד הזכאות מי שיגיש לאחר 18 חודש יקבל את המענק רק עבור 18 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.

זכאות

  • הורים עצמאיים.

  • תנאי הזכאות צריכים להתקיים בחודש יולי או אוגוסט של שנת הלימודים שעבורה משולם המענק.

מי נדרש להגיש תביעה

ככלל- הורים שחיים בנפרד זה מזה ועונים על כל התנאים הבאים:

1. חיים בנפרד לפחות שנתיים!

2. נפתחו הליכי גירושין על פי החוק

3. פועלים לקידום הליכי הגירושין במשך שנתיים לפחות.

הגשת התביעה

1. יש להגיש את התביעה באמצעות הטופס הזה: מענק לימודים- טופס תביעה

הורים גרושים/ פרודים יצרפו לתביעה גם טופס בקשה לפיצול תיק ואת פסק הדין המציין מי מחזיק בילדים.

2. הורים גרושים יכולים להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון.

טוב לדעת

המענק מועבר במלואו להורה שמקבל את קצבת הילדים (אלא אם סיכמו ההורים אחרת או אם כך נקבע בפסק הדין)/


הכותב: עו"ד רפאל אוחנה מומחה לדיני משפחה והמעמד האישי

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
7K3A8106_edited.png

פנייתך התקבלה בהצלחה.תודה על זמנך!

הזמינו שיחת ייעוץ ראשונה ללא עלות

bottom of page