top of page

מאגר הידע

  • תמונת הסופר/תרפאל אוחנה עו"ד ומגשר מוסמך

מזונות אישה- פרק א': מבוא

עודכן: 8 ביוני 2023

מזונות אישה מהם? ומה התנאים לקבלתם?


על פי ההלכה היהודית מעשה הנישואין בין בני הזוג מקים זכויות וחובות. כשם שלאישה יש חובות כלפי הבעל מעצם מעשה הנישואין כך לבעל יש חובות כלפי אשתו מעצם מעשה הנישואין.

אחת החובות הנזכרות בהלכה היא החובה של הבעל לזון ולפרנס זוהי חובה מוחלטת.

בהתאם, מזונותיה ומדורה של האישה הוא חובת הבעל לאשתו. חלק מזכויותיו של הבעל ה ממעשה ידיה ורווחים מנכסיה של האישה והם כאמור נובעים מעצם אקט הנישואין.

מכאן, כי מזונות האישה חלים רק במצב בו האישה נשואה לבעל. ואולם, כאשר הנישואין פוקעים האישה כבר אינה זכאית למזונותיה.


מהם הגורמים המרכזיים שיש בהם כדי להשפיע על גובה המזונות אותם יש לפסוק לאישה?


  1. הכנסותיו והוצאותיו של הבעל

  2. יש לאפיין מה הם צרכיה של האישה

  3. יש לאפיין מהם הכנסותיה של האישה כגון הכנסה מעבודה רווחים מעסקים וכד'.

עוד יש לדעת כי הכלל ההלכתי וכפי שנראה בהמשך הדברים הוא הכלל: "עולה עמו ואינה יורדת" שמשמעותו שעל הבעל לספק לאשתו מזונות בהתאם לרמת החיים שבה חיו שניהם יחד טרם מועד הקרע.


הוראות החוק

ההוראות החוק הרלוונטית נמצאת בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959.


מזונות לבן-זוג

2. (א) אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה.

(ב) אדם שאינו יהודי או מושלמי או דרוזי או חבר אחת העדות הדתיות המפורטות בתוספת הראשונה לפקודת הירושה, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונות בן-זוגו, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה.


סעיף 2 (א) לחוק מחיל את המקורות המשפטיים אשר בדין האישי כלפיי יהודים, וממנו יונק הדין האישי- המשפט העברי- את תוקפו המהותי כלפי אזרחי היהודים (ראו פה: ע"א 51496/78 פלוני נ' פלוני, פ"ד לג(2), 505


הערכאה המוסמכת

תביעה למזונות אישה יכולות להתברר הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני.


הכותב: עו"ד רפאל אוחנה מתמחה בתיקי מעמד אישי בדגש על הליכים לפי הדין הדתי בבית הדין הרבני

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות יש להתקשר: 02-590-60-60 או לנייד: 052-8048293

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
7K3A8106_edited.png

פנייתך התקבלה בהצלחה.תודה על זמנך!

הזמינו שיחת ייעוץ ראשונה ללא עלות

bottom of page