top of page

מאגר הידע

  • תמונת הסופר/תרפאל אוחנה עו"ד ומגשר מוסמך

כתובת אישה מהי?

עודכן: 13 ביוני 2023

כתובת אישה ופיצויים המאמר המקיף

באופן עקרוני חשוב להקדים ולומר שכל אישה מוחזקת כזכאית לכתובה. מהם העילות שיזכו את האישה בכתובה?

במאמר קצר זה ננסה לתמצת את עיקרי הדברים.

ראשית יש להקדים ולהבין מהי כתובה.

כתובת אישה מהי?

כתובה הוא מעין מסמך משפטי מחייב שנלווה את הליך הקידושין, מסמך זה מפרט את החובות של הבעל כלפי אשתו. כיום נהוג לתת את הכתובה במעמד הקידושין.

יש מחלוקת בהלכה האם הכתובה חיובה מן התורה או מדברי חכמים.

יש שרצו לומר (דעת ר' יהודה בגמ' כתובות נ"א עמ' א') כי הכתובה היא מדברי חכמים וכך פסק להלכה גם הרמב"ם (הלכת אישות פרק י"א הלכה ד') אך מאידך יש שרצו לומר (דעת ר' מאיר בגמ' כתובות נ"א עמ' א') כי הכתובה היא דאורייתא וכך גם דעת התוספות (כתובות דף י' עמ' א' ד"ה שלא). וחכמים רק תיקנו לשאר נשים (כגון אלמנה).

מטרת הכתובה.

בטעם מטרת הכתובה מצאנו מספר טעמים:

  1. להבטיח את קשר הנישואין "שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה" לפיכך, הכתובה איננה מסמך בר התנאה, למרות שלכאורה הכתובה הוא עניין ממוני ובמקרה בו האישה מבקשת להתגרש מהבעל, הרי שלא תהיה זכאית לכתובה.

  2. לדאוג לאישה לביטחונה הכלכלי לאחר פטירת בעלה. זו גם הסיבה מדוע אלמנה זכאית לדמי כתובה. יש להעיר ולומר כי לגבי אלמנה, זכות הכתובה נוצרת מיד עם הנישואין אולם מועד פירעונה של הכתובה יהיה לאחר פטירת הבעל. עוד יש להעיר ולומר כי האישה לא רשאית לגבות כתובתה מבעלה עוד בחייו מתוך חשש שהיא לא תצליח לפרוע כתובתה מן היורשים.

אימתי מפסדת כתובה

ישנם עילות רבות בהם אישה תפסיד כתובתה- ננסה לתמצת את העיקרים שבהם:

  1. עוברת על דת משה- זהו מונח הלכתי המגדיר אישה יהודייה נשואה שבהתנהגותה או הופעתה אינה עולה בקנה אחד עם ההלכות שמכונות 'דת משה'.

  2. מורדת בטענת מאיס עליי- בגמ' מובאים מספר מקרים בהם תתקבל טענת מאיס (מארמית- מאוס עליי) לדוג' הימנעות האישה מקיום יחסי אישות.

  3. בגידה/ זנות- מצבים בהם מתברר כי האישה בגדה בבעלה או זינתה תחתיו.


כתובה מוגזמת- הגדרתה

לעיתים ומסיבות שונות רושמים בשטר הכתובה סכומים שמתברר שאינם יכולים לעמוד בו. לדוג' בכתובה מסוימת רשם החתן לכלה סך של 555,555 ש"ח שזהו סכום שלפי רמת חייו אין כל סיכוי שיוכל לפרוע אותו.

מצד שני, לעיתים גם סכום של מיליון ש"ח בכתובה לא ייחשב כמוגזם והכל יתברר בהתאם לנסיבות. בתיק 286064-2 פלוני נ' פלונית, תק-רב 2010(3), 56, 63 (2010) קבע בית הדין כי כתובה של מיליון ש"ח לא נחשבת מוגזמת לאור נסיבות חייהם של בני הזוג היותם משכילים ומצליחנים והיות העובדה כי לבני הזוג דירה בשווי של למעלה מ- 2 מיליון ש"ח.

מכאן שיש לבחון היטב את המקרה בטרם קביעה כי סכום הכתובה הוא מוגזם.


הסמכות לדון בכתובה

הסמכות לדון בתביעת כתובה היא לבית הדין הרבני בלבד.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
7K3A8106_edited.png

פנייתך התקבלה בהצלחה.תודה על זמנך!

הזמינו שיחת ייעוץ ראשונה ללא עלות

bottom of page