top of page

מאגר הידע

  • תמונת הסופר/תרפאל אוחנה עו"ד ומגשר מוסמך

הליכי יישוב סכסוך- כל מה שחשוב לדעת

עודכן: 13 ביולי 2022

יישוב סכסוך- מהו? המדריך המלא והמפורט.

בשנת 2016 הותקנו תקנות להסדר התדיינות במשפחה (תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ו-2016) (לחצו פה להורדת התקנות) חדשות הקובעות כי בהליכים בין בני זוג (לא בכולם) קודם להגשת התביעה יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך (להלן: "הליך י"ס"). במסגרת ההליך נפגשים הצדדים עם עובדת סוציאלית, בין פגישה אחת ל- 4 פגישות וזאת על מנת לבחון דרכים ואפשרויות לפתרון הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

צריך לזכור ולדעת שכאשר צד אחד (למשל הגבר) פותח את ההליך בבית הדין הוא יוכל להגיש את התביעות גם בבית המשפט וההיפך נעמוד בהרחבה על עניין זה בהמשך הדברים.

הבקשה

בקשה ליישוב סכסוך מתחילה בהורדת טופס ייעודי (ניתן להוריד פה: "טופס בקשה ליישוב סכסוך") לאחר שממלאים את הטופס יש להגישו לאחת מ- 2 הערכאות או בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה.

הבקשה עצמה מחייבת תשלום אגרה בסך 102 ₪.

עם הגשת הבקשה מנועים הצדדים במשך 60 ימים להגיש תביעה או בקשות אחרות זה כנגד זה. מגבלה זו שקבע המחוקק נועדה לאפשר לצדדים לנהל דיאלוג באמצעות עו"ס ומגשרים על מנת לחסוך להם את הדיונים הארוכים, הקשים והיקרים בבית המשפט.

הליך סכסוך נמשך 60 ימים או במקרה שמישהו הגיש טופס 3 (טופס 3 להורדה) ובקשתו אושרה (המוקדם שבהם).

לאחר פתיחת התיק יזומנו הצדדים לפגישת מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) ביחידת הסיוע אשר ליד הערכאה השיפוטית. במהלך הפגישה יוצע לצדדים להגיע להסדר כולל וליישב את הסכסוך ביניהם בדרכי שלום.

מטרת פגישת המהו"ת.

בפגישה הראשונה מגיעים הצדדים ללא עורכי דינם (תקנה 5(ב))

לאחר מכן, ולפי שיקול דעת של יחידת הסיוע יתקיימו פגישות נוספות והם ייועדו להמשך ניסיון להגיע לפתרון מוסכם בין הצדדים.

יש לשים לב כי ליחידת הסיוע ישנה סמכות להפסיק את פגישת המהו"ת "בשל התנהגות לא ראויה של אחד הצדים כלפי הצד שכנגד או כלפי עובד יחידת הסיוע" (תקנה 5(ט)) יש לנהוג בדרך ארץ ובכבוד כלפי הצד השני וכלפי העובדים של יחידת הסיוע.!

המשך ההליכים

אם הגיעו הצדדים להסדר יוגש ההסדר לבית המשפט או לבית הדין הדתי כדי לתת לו תוקף של פסק דין להסכם.

במידה ולא הושגו הסמכות בין הצדדים יודעו הצדדים ליחידת הסיוע אם הם מעוניינים להמשיך לבחון אפשרויות נוספות ואם לאו. יש להודיע ליחידת הסיוע על כך (טופס 3 או בקיצור ט'3 לחצו להורדה ט'3).

תקופת עיכוב ההליכים

עם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך על ידי אחד הצדדים, לא ניתן (לאף צד) להגיש תביעה בנושאים הנוגעים לסכסוך במשך כל התקופות שאותם נמנה להלן:

1. בתקופה של 60 מיום הגשה הבקשה לי"ס או 75 ימים או אם הוארכה התקופה.

2. ב- 5 הימים העומדים לרשות הצדדים להודיע ליחידת הסיוע אם ברצונם להמשיך לנהל את ההליך אם לאו.

לאחר חלוף תקופת ההליכים יהיה רשאי הצד שפתח את הליך הי"ס להגיש תביעותיו לכל ערכאה בה האו חפץ (בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני הדתי) תוך 15 ימים. לאחר 15 ימים ובהנחה והצד שפתח הליך י"ס לא הגיש שום הליך לבית המשפט או בית הדין רשאי הצד השני להגיש תביעותיו כראות עיניו.

הערה חשובה- כל עוד קיימת בקשה ליישוב סכסוך ולא חלפה תקופת עיכוב ההליכים, לא ניתן להגיש בקשה נוספת ליישוב סכסוך.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
7K3A8106_edited.png

פנייתך התקבלה בהצלחה.תודה על זמנך!

הזמינו שיחת ייעוץ ראשונה ללא עלות

bottom of page