top of page

לפניכם מאגר ידע מקצועי ופרקטי, עשרות מאמרים בסוגיות שונות, פרי עטו של עו"ד רפאל אוחנה כתובות, הסדרי שהות, מזונות ילדים ועוד. 
במאגר תמצאו מאמרים מקצועיים כמו גם הלכות פסוקות של בתי המשפט ובתי הדין הרבנים ופסיקה הלכתית רלוונטית במגוון סוגיות.
במאמגר תמצאו גם מאמרים פרקטיים מקצועיים בסוגיות במשפט אזרחי.
המאגר מתעדכן כל העת. 

 

רפאל אוחנה עורך דין ומגשר
bottom of page