top of page
עורך דין למשפט אזרחי מסחרי

משפט אזרחי ומסחרי

בתחום המשפט קיימים ענפים משפטיים רבים. משפט אזרחי ומסחרי נוגע, בין היתר, להסדיר את יחסי הכוחות, זכויות וחובות שבין אדם לאדם (לדוג' בסכסוכי לשון הרע, חוזים ועוד) או בין אדם לתאגיד או גופים משפטיים. 

משפט אזרחי:

משפט אזרחי הוא תחום העוסק, רובו ככולו במחלוקות או בסכסוכים בעלי אופי אזרחי (להבדיל מפלילי). המשפט האזרחי מתייחס לתחומים הבאים:

דיני חוזים- עריכתם של החוזים, הפרות הסכמים וחוזים, הכנת הסכמים ועוד.

משפט נזיקי- סכסוכים שגרם אדם לחברו בין במזיד בין בשוגג

לשון הרע: פגיעה בשמו הטוב של האדם באמצעות פרסום מלל פוגעני שיש בו כדי להשפיל ולבזות את הנפגע. במקרים כאלו מגיש התובע תביעת לשון הרע נגד הפוגע בבית משפט.

משרדנו מתמחה בתחום האזרחי ומנהל כיום תביעות רבות ומגוונות הנוגעות לתחום הנזיקי לרבות בתביעות לשון הרע משתי צדי המתרס.

משפט מסחרי:

בין יתר ענפיו השונים של התחום האזרחי ישנו את התחום המסחרי שבו עוסקים בעיקר בחברות, תאגידים וחברות מסחריות. 

בתחום המסחרי ישנה חשיבות עצומה לפעילות נכונה ומדויקת שכן כל טעות עלולה להתברר כטעות קריטית שעלולה להצמיח סיכונים לא מבוטלים. 

אחד הנושאים החשובים בתחום המסחרי הוא דיני החוזים. בתחום זה ישנה חשיבות מכרעת להכרת נסיבות כריתת החוזה לצד הכרה מעמיקה של הדין והפסיקה. במקרים בהם תהיה בעיה בחוזה הצדדים יגיעו לבית המשפט והעסק עלול לקרוס. 

כיצד משרדי יכול לסייע לך?

למשרדי, ניסיון רב ומעשי בכל הקשור בניהול מאבקים משפטיים אזרחיים/ מסחריים מורכבים, בין שותפים עסקיים, צדדים להתקשרות חוזית ועוד. במסגרת זו המשרד טיפל במגוון רחב של מאבקים מסחריים בכל רחבי הארץ תוך הסתכלות משפטית וכלכלית לטובת הלקוח. המשרד מציע פתרונות מגוונים ומקוריים המבוססים הן על ידי ידע משפט רחב, מסחרי ועסקי והן על ניסיון בהתנהלות עם ואל מול חברות גדולות. 

למידע נוסף וייעוץ בנוגע לסל הפתרונות המשפטיים שלנו בתחום המשפט האזרחי- מסחרי, מזומנים ליצור עמנו קשר ונשמח לסייע לכם.

 

bottom of page