top of page
עורך דין דיני מקרקעין

מקרקעין

עורך דין מקרקעין נדל"ן- נחיצותו ופועלו. 

עסקת קניית דירה (בוודאי דירה ראשונה) היא העסקה היקרה והחשובה שעשיתם בחייכם ובשל כך היא עסקה מלאה בחששות. במצב זה יש לבדוק היטב לפני כניסה לעסקה את כשרות העסקה האם יש חריגות בנייה האם יש אין שעבודים ועוד מגוון גדול של בדיקות שיש לערוך בטרם חתימה על הסכם המכר. 

נחיצותם של בדיקות אלו הם קודם לכל הצורך והחובה להגן על כספו של הרוכש.

דיני המקרקעין הינו תחום משפטי רחב היקף ועוסק במכלול הסוגיות וההיבטים המשפטיים הנלווים לענף הנדל"ן. 

דיני המקרקעין מוסדרים במספר חוקים המונהגים במדינת ישראל שהעיקרי בהם הוא חוק המקרקעין (תשכ"ט- 1969) לצד חוק זה ישנם חוקים נוספים העוסקים בתחום המקרקעין כגון: חוק המכר דירות (תשל"ה - 1974) שמטרתו הקניית זכויות והגנה על רוכשי דירות. במסגרת זו מטפל המשרד בתביעות בגין איחורים במסירת הדירה מקבלן ועוד. חוק נוסף הוא חוק הגנת הדייר (תשל"ב - 1972) הנוגע למכלול הזכויות הקובע את חובותיהם וזכויותיהם של בעל הנכס והדייר המוגן.  

משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותים בתחום המקרקעין והנדל"ן:

קנייה ומכירה של דירות יד שנייה

רכישת דירות מקבלן

קבוצות רכישה

הסכמי שיתוף ופירוק שיתוף 

השכרת נכסים פרטיים ומסחריים

רישום בית משותף

פינוי שוכרים במסגרת הליכי פינוי מושכר 

דיירות מוגנת

רישום הערת בטאבו

טיפול במקרקעין שהתקבלו בירושה

תביעות בגין איחור במסירת הדירה.

תביעה בגין ליקויים בדירה

תביעה לביטול חוזה

ליווי עסקאות במסגרת הליכים של פינוי בינוי.

bottom of page